Outplacement 1

Albert Feddes, Dronten:

Voordat ik gebruik maakte van de dienstverlening van LoopbaanNed had ik een vaste baan bij een dienstverlenend bedrijf, actief in de agrarische sector. In mijn laatste functie als Hoofd Bedrijfsbureau gaf ik leiding aan verschillende afdelingen.
Het bedrijf werd overgenomen en na een reorganisatie kwam ik in een ontslagprocedure terecht. Zo ben ik mij weer op de arbeidsmarkt gaan begeven, op zoek naar een leuke en passende baan.

Loopbaanned heeft mij geholpen om eerst weer terug te gaan naar de basis. Door dit bewustwordingsproces kreeg ik zaken als “wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik” weer goed op het netvlies. De aangereikte handvatten van de loopbaanadviseur helpen daarbij met het verder uitzetten van je eigen koers.

Ik heb de persoonlijke gesprekken met mijn Loopbaanadviseur als plezierig ervaren. Vaak wordt je dan de spreekwoordelijke spiegel voorgehouden en geeft dit weer stof tot nadenken. Waarom doe je de dingen op deze manier en wat zou er gebeuren als je het anders aanpakt. Op integere wijze wordt je ondersteund in het verander denken.

Enkele maanden later heb ik een aanstelling gekregen bij een nieuwe werkgever en ben ik weer werkzaam in dezelfde branche.
Het is fijn om weer een baan te hebben.

Ik zie de gesprekken met LoopbaanNed als een mooie en waardevolle aanvulling bij het uitzetten van je eigen koers.