Inzetbaarheid 45+

Voor uw organisatie is een wendbaar en mobiel personeelsbestand belangrijk. Uw organisatie kan meebewegen met veranderingen, evenals uw medewerkers.

Als uw personeelsbestand voor een deel ouder is dan 45 jaar dan vraagt dat om een specifieke en persoonsgebonden aanpak. Afgestemd op de ambities en wensen van uw 45+ medewerkers op het gebied van leven en werk. En op de persoonlijke drijfveren, mogelijkheden en het verandervermogen van de medewerker.

LoopbaanNed heeft uitgebreide ervaring in het begeleiden van deze doelgroep.

LoopbaanNed
werkt aan werk!

Door de inzet van loopbaancoaching verschaffen we uw leidinggevenden en uw medewerkers handvatten om vorm en richting te geven aan hun loopbaan in lijn met hun ambities, en de doelen van de organisatie. De uitkomsten hiervan kunnen besproken worden in een gesprek tussen de leidinggevenden en hun 45+ medewerkers. We kunnen u ook adviseren over hoe u de mobiliteit van 45+ kunt vergroten. Daarnaast kunnen we uw leidinggevenden trainen in het voeren van loopbaangesprekken of te wel “het goede gesprek” met hun medewerkers.