Organisatieverandering

Han van der Heijden, plantmanager Coroos BV Geldermalsen:

Coroos  is behoorlijk aan het expanderen, op dezelfde wijze werken als in het verleden kon niet meer. De verantwoording, motivatie moest in het verleden van “bovenaf” komen. Er moest dus iets veranderen om het bedrijf en de organisatie in te richten voor de toekomst.  Toekomst wil zeggen: Verdere groei in kwantiteit en kwaliteit. Deze groei zal samen gaan met uitbreiding en modernisering van het machinepark en uitbreiding personeelsbestand.

Na analyse bleek dat onze medewerkers moeite hadden met:

  • Communiceren bij problemen, men was niet in staat om een probleem duidelijk aan te kaarten en een mogelijke oplossing te motiveren
  • Alle niveaus waren te passief met aan aandragen van verbeteringen, Men was te afwachtend
  • Er moest meer gedelegeerd worden.

We hebben contact gelegd met Berto van der Manden om ons te helpen de organisatie te veranderen.

Speerpunten waren o.a.:

  • Verantwoording neerleggen op  ieder niveau binnen de organisatie –
  • Samenwerking verbeteren tussen de verschillende afdelingen
  • Open communicatiestructuur genereren
  • Motiveren van mogelijke oplossingen.

 

Aanpak:

De coaches van LoopbaanNed hebben vooraf door middel van interviews op diverse niveaus binnen de organisatie een duidelijk beeld gekregen van de situatie.  Het plan van aanpak werd door hen gepresenteerd aan het management. Na wederzijds akkoord is men aan de slag gegaan.

In kleine groepjes bestaande uit het Hoger- en Middenkader van alle afdelingen zijn extern diverse sessies gegeven. Met groot enthousiasme is de groep aan het werk gegaan. Met praktijksituaties is de kern van het probleem naar voren gebracht De trainers hebben de medewerkers kunnen tonen en overtuigen dat het anders kan en moet.  Na afloop van de sessies keerde de groep gemotiveerd terug. Vol nieuwe ideeën is men met het geleerde aan de slag gegaan. We gaan hier als organisatie zeker de vruchten van plukken.

Resultaat:

Onze dank aan de coaches van LoopbaanNed, in het bijzonder aan Berto. Mede door jullie inbreng staat er nu een gemotiveerde groep. Vol energie. Wij zullen als management natuurlijk moeten bewaken/motiveren dat het geleerde toegepast kan blijven worden Het nu gecreëerde platform geeft ons de gelegenheid om onze organisatie in te richten voor de toekomst