Loopbaancoaching 3

Roelof:

Medio vorig jaar werd duidelijk dat een bredere bezinning op mijn toekomst wenselijk was. Op welke manier en waarnaar toe, daar kon ik hulp bij gebruiken.
Toen heb ik contact gezocht met enkele coaches die daarin een rol zouden kunnen vervullen. Via mijn netwerk werd ook LoopbaanNed me aanbevolen.
Tijdens het eerste, vrijblijvende, kennismakingsgesprek met Jan Jissink ontstond een goede klik. De elementen van dienstverlening van Jan en zijn professionaliteit waren doorslaggevend voor mij om met hem een traject te starten.
Het traject is gaande weg verder samengesteld. Het belangrijkste probleem van mij was: welke verandering is voor mij wenselijk en op welke manier ga ik mezelf inspannen om die verandering in gang te zetten.

Het resultaat van de dienstverlening van LoopbaanNed bestaat voor mij uit een aantal onderdelen:

  • Beter inzicht in eigen competenties en vaardigheden
  • Beter overzicht over eigen overtuigingen en interessegebieden
  • Groei in effectief communiceren
  • Toegenomen vaardigheden in activeren en onderhouden van netwerkcontacten

Inmiddels heeft dit ook resultaat gehad en ben ik gestart in een nieuwe functie bij een nieuwe werkgever (Agrifirm). In mijn huidige functie combineer ik innovatieve adviestoepassingen met managementactiviteiten. Het accent is nu meer komen te liggen op de inhoud van het adviesvak, met name op het terrein van één van mijn wensen, namelijk om aan de slag te gaan met mijn passie voor precisielandbouw. Dat is een nieuwe start en het voelt goed.