Loopbaancoaching

Bent u tevreden over uw medewerkers, maar bent u toch op zoek naar begeleiding van uw medewerkers in hun loopbaanontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling? Zijn er afspraken met uw medewerkers gemaakt in hun jaargesprek over hun loopbaan? LoopbaanNed is in staat deze medewerkers verder te begeleiden en te ontwikkelen.

LoopbaanNed
werkt aan werk!

In de uitvoering van de coachgesprekken wordt bij de intake gekeken naar de specifieke coachvraag. Op basis hiervan wordt met de medewerker besproken hoe het traject er uit gaat zien. Loopbaancoaching is gebaseerd op de 4 vragen: Wie ben ik – Wat kan ik – Wat wil ik en Wat durf ik? In de gesprekken worden deze vragen als uitgangspunt gebruikt.

Er wordt een Persoonlijk Profiel opgesteld samen met de medewerker; in dit profiel wordt bekeken wat de best passende richting is voor de medewerker. Is de richting bepaald, dan wordt onderzocht welke stappen de medewerker kan zetten. Er wordt een analyse gemaakt van het netwerk van de medewerker; en hoe de medewerker hier maximaal gebruik van kan maken. Vervolgens wordt voldoende aandacht besteed aan sollicitatie-coaching. De coachvraag blijft leidend en wordt tussendoor regelmatig getoetst.

Door de coach wordt regelmatig een passende en aansluitende voortgangsrapportage over het traject verstrekt als een opdrachtgever hierom vraagt.