Externe mobiliteit

Van life time employable naar life time employability. Niet langer een baan voor het leven maar een loopbaan voor het leven. Dat is een van de grote veranderingen van de afgelopen decennia in loopbanen.

Veranderingen in organisaties gaan steeds sneller. U wilt uw medewerkers daarin zoveel mogelijk en zo passend mogelijk mee laten bewegen. Binnen het bedrijf als het kan, buiten het bedrijf als het moet. Door verschillende oorzaken kan het nodig zijn dat uw medewerker begeleiding krijgt bij het vinden van passend werk buiten de eigen organisatie.

LoopbaanNed biedt hiervoor verschillende begeleidingstrajecten aan in de vorm van Outplacement of een Van Werk naar Werk traject. De coaches van LoopbaanNed zijn zeer ervaren in dergelijke trajecten en kunnen de hulpvraag en de mogelijke oplossingsrichting in kaart brengen en uitvoeren.