Technisch team

Reactie van klant,  hoofd p&O:

Resultaat
Het team kent elkaar sterktes en zwaktes en maakt beter gebruik van de aanwezige expertise. Door de verschillende oefeningen is er meer vertrouwen van de deelnemers in elkaar en dit komt de samenwerking zeker ten goede.

De vraag
Het technische team effectiever laten samenwerken.

Werkwijze
Intakes met de teamleden om de vraag scherper te krijgen en basis daarvan 2 daags programma uitgewerkt. We hebben op interactieve wijze de theorie aan de oefeningen gekoppeld, waardoor de inzichten direct werden vertaald naar de eigen werksituatie.

Welke expertise ingezet
iScreen teamprofiel, oplossingsricht coachen, kernkwaliteiten,  verwachtingsgesprekken.