Opleidingsadvies

Heeft u binnen uw organisatie ambitieuze medewerkers die een opleiding of training willen gaan volgen? Of medewerkers die zich willen ontwikkelen in lijn met wat er gevraagd wordt in de organisatie, nu en in de toekomst, maar nog niet weten wat een passende opleiding hiervoor is? Dan kan een gesprek met een loopbaanadviseur van LoopbaanNed behulpzaam zijn.

LoopbaanNed
werkt aan werk!

Aangetoond is dat ontwikkelingsmogelijkheden een belangrijke reden zijn om bij een organisatie te blijven werken. LoopbaanNed kent de arbeidsmarkt en heeft kennis van het opleidingsaanbod dat hierop aansluit. Zo kunnen we uw medewerkers goed adviseren en blijven zij up to date, gemotiveerd, maar ook flexibel inzetbaar (binnen of buiten de organisatie). We sluiten aan op het opleidingsniveau en de ambities van uw medewerker en de eisen die vanuit de organisatie of de arbeidsmarkt gesteld worden. Zo versterken we mensen in hun werkplezier, werksucces en regie op hun loopbaan.