Privacyverklaring

Inleiding

Deze verklaring is van toepassing op alle door LoopbaanNed geleverde producten en diensten.
LoopbaanNed is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. LoopbaanNed is een onderdeel van Michel Gerritsen Loopbaanadvies en Ooiman Advies HRM.

Contactgegevens
www.loopbaanned.nl
info@loopbaanned.nl
www.loopbaanned.nl/over-ons/

Persoonsgegevens die wij verwerken

LoopbaanNed verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Gegevens die LoopbaanNed van u nodig heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder beschreven doeleinden en die in ieder geval worden verwerkt, betreffen:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

LoopbaanNed verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Als u eenmaal een overeenkomst heeft met LoopbaanNed, dan willen wij u goed van dienst zijn. De door cliënten en opdrachtgevers verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt met het doel:

 • De inschrijving van cliënten en opdrachtgever uit te voeren en beheren
 • Deze gegevens op volledigheid en juistheid te controleren
 • Werkzaamheden uit te voeren op het gebied van coaching, outplacement, loopbaanadvies, of overige werk-gerelateerde diensten
 • Het profiel en/of het curriculum vitae van cliënten, nadat cliënten daartoe uitdrukkelijk toestemming voor hebben gegeven, al dan niet geanonimiseerd te verstrekken aan opdrachtgevers of relaties van LoopbaanNed
 • Cliënten te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren
 • Cliënten te informeren over wijziging van onze diensten of producten
 • Gegevensverstrekking bij wettelijke verplichting voor onze belastingaangifte

Geautomatiseerde besluitvorming

LoopbaanNed neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

LoopbaanNed bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

LoopbaanNed verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met de cliënt of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In de overeenkomst met de cliënt is opgenomen dat de opdrachtgever tijdens het traject op de hoogte wordt gehouden van de voortgang. Dat doen we op hoofdlijnen, niet op details of op de inhoud van het traject.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

LoopbaanNed gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door LoopbaanNed en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar het e-mail adres van uw LoopbaanNed coach. Wij informeren u hierover binnen 5 werkdagen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

LoopbaanNed neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op.

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact met ons opnemen.

Heerenveen, 2023