Outplacement

Heeft u medewerkers die niet meer op de goede plek zitten binnen uw organisatie? Organisaties of bedrijven veranderen. Ook de omgeving verandert. U wilt graag uw medewerkers faciliteren om een beter passende baan te vinden buiten uw organisatie. LoopbaanNed heeft hiervoor ervaren specialisten in huis die u hierbij ondersteunen en uw medewerkers begeleiden naar ander werk.

LoopbaanNed
werkt aan werk!

Outplacement is het begeleiden van medewerkers van bedrijven waar een ontbinding van de arbeidsovereenkomst wordt toegepast. Reorganisatie of een verstoorde werkrelatie kunnen de reden zijn van een outplacementtraject. Een vaststellingsovereenkomst is vaak onderdeel van de afspraken tussen medewerker en leidinggevende.

In een outplacementtraject is de doelstelling het faciliteren van de medewerker in het zoeken naar een passende nieuwe baan.

LoopbaanNed ontzorgt u als leidinggevende maar de medewerker blijft zelf verantwoordelijk. Hierbij wordt deze maximaal ondersteund door de adviseur. Er wordt aandacht besteed aan vertrouwen, inzicht in, en de emotionele verwerking van de situatie. Het traject is opgedeeld in een aantal fasen. Iedere fase kent een eigen dynamiek en aanpak.