Cao afspraken inzetbaarheid en mobiliteit

Staat u met uw organisatie op een kantelpunt van verandering, reorganisatie, vernieuwing of uitbreiding? Heeft u alle expertise hiervoor in huis of kunt u hier nog wel wat hulp in gebruiken?

Neem contact op met LoopbaanNed; wij denken met u mee hoe u dit kunt aanpakken en wat u hiervoor nodig heeft.

Zijn er in uw Cao of Sociaal Plan afspraken gemaakt over de begeleiding van medewerkers bij een reorganisatie, of afspraken over loopbaanontwikkeling voor uw medewerkers?

Neem contact op met LoopbaanNed; wij denken met u mee hoe u dit kunt aanpakken en wat u hiervoor nodig heeft.

LoopbaanNed
werkt aan werk!

In Cao’s kunnen afspraken gemaakt worden om medewerkers handvatten te geven zichzelf verder te ontwikkelen. Ook kan het zijn dat een afgeleide van de CAO wordt vastgesteld die kaders geeft voor een mogelijke reorganisatie. In beide gevallen kan dit betekenen dat medewerkers in beweging komen op weg naar een andere baan. Bij het opstellen van dergelijke plannen komt vaak veel kijken. De belangen van werknemer en werkgever moeten goed vertegenwoordigd zijn.

Bij de uitwerking van de gevolgen van CAO of Sociaal Plan kan LoopbaanNed u helpen deze om te zetten in concrete plannen.