ICT-Team

Resultaat
Reactie van teamleden.
We hebben een prettige sfeer in het team en ondersteunen elkaar. Zo houden we de ICT-afdeling draaiende. We ervaren meer inzet en betrokkenheid. We denken met elkaar mee.
De vraag

Hoe communiceren we vanuit vertrouwen?

Werkwijze

Voorafgaand aan de training hebben intake gesprekken plaatsgevonden. Op basis van deze gesprekken zijn de doelen en de onderwerpen van de training bepaald.  Na elk stukje theorie, is het team aan de slag gegaan met oefeningen. Daarna gekeken wat het team met het geleerde kan in de praktijk.

Welke expertise ingezet
oplossingsricht coachen, kernkwaliteiten,  metaplan