Blog

Wat levert strategisch loopbaanmanagement een bedrijf op?

Loopbaanmanagement vergroot de inzetbaarheid van medewerkers. Een grotere inzetbaarheid is voor de organisatie essentieel om te kunnen aanpassen aan continu wijzigende omstandigheden. Medewerkers die goed inzetbaar zijn maken meer kans op de arbeidsmarkt.

Loopbaanmanagement ondersteunt bij de aansluiting tussen de capaciteiten, wensen en interesses van het huidige personeel met het aanbod van werk binnen een organisatie. Dit is goed voor de medewerker en voor de organisatie.

Loopbaanmanagement maakt inzichtelijk wat de huidige en toekomstige personeelsbehoefte (in aantallen en in kwaliteit) is, met de bedoeling om de strategie van de organisatie te ondersteunen.

Loopbaanmanagement ondersteunt bij het managen van de verwachtingen van (potentiële) medewerkers op het gebied van opleiding en ontwikkeling. Niet alleen werkgevers stellen steeds hogere eisen maar medewerkers ook.

De coaches van LoopbaanNed hebben veel ervaring met het invoeren van loopbaanmanagement in een organisatie. Meer weten? Klik hier voor meer informatie.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *