Duurzame Inzetbaarheid

U heeft hart voor uw medewerkers en wilt graag dat ze het meest ‘fit’ voor de ‘job’ zijn en blijven. Ook voor de toekomst. Dit bespaart u geld, energie en tijd en levert gemotiveerd, flexibel en energiek personeel op dat de steeds snellere veranderingen goed kan weerstaan en opvangen.

Employability oftewel inzetbaarheid, is daarmee meer dan een verantwoordelijkheid van de medewerker. Zowel medewerker als leidinggevende en organisatie hebben een rol in het vormgeven van inzetbaarheid met als doel een optimale match. En daarmee met een grotere bevlogenheid, lager ziekteverzuim, gewenste door- en uitstroom en een aantrekkelijker werkgeverschap. Inzetbaarheid is daarmee meer dan een modewoord.

Wilt u weten hoe u de inzetbaarheid van uw medewerkers binnen uw organisatie kunt vergroten?

Neem dan contact op met een van de adviseurs van LoopbaanNed. Wij hebben de expertise en ervaring om bij vraagstukken rondom inzetbaarheid op strategisch niveau te ondersteunen, bijvoorbeeld bij de vormgeving van het HR beleid en development beleid . Maar wij bezitten ook de instrumenten om in bijvoorbeeld een een-op-een coachingsrelatie te werken aan de individuele inzetbaarheid van een medewerker.