Outplacement

‘Ontslag… Een nieuwe kans!’

Outplacement helpt bij het zoeken naar een nieuwe functie buiten de huidige organisatie. Het traject eindigt bij voorkeur met een nieuwe functie.

Voor situaties als:

  • werkgever biedt ondersteuning aan voor werknemer voor het vinden van werk buiten de organisatie vanwege beëindiging van het  dienstverband, reorganisatie, boventalligheid.
  • medewerker krijgt outplacement aangeboden vanwege beëindiging dienstverband.
  • medewerker wil preventief ondersteuning omdat de functie is (of dreigt te) vervallen.

Wat levert het op?

  • sparring partner en een klankbord bij de zoektocht naar nieuw werk.
  • beter zicht op eigen functioneren en ambities.
  • duidelijker zicht op eigenschappen, kwaliteiten en valkuilen.
  • handvatten om eigen koers te bepalen.
  • vergroting van de kans op een passende baan buiten de huidige organisatie.

Hoe ziet een outplacementtraject eruit?

De doorlooptijd van een outplacement traject kan variëren. Duur is afhankelijk van beschikbare tijd van de deelnemer, arbeidsmarkt, verwachtingen van de werkgever en werknemer.