Teamcoaching

‘Het geheel is meer dan de som der delen.’

Teamcoaching van LoopbaanNed leent zich uitstekend voor zaken die het hele bedrijf aangaan. Het richt zich op leren in de werkomgeving, gekoppeld aan bedrijfsdoelstellingen. Voor het management ligt de uitdaging in het bepalen van een koers, het uitdragen van visie en de implementatie van veranderingen. De stijl van managen is hierbij doorslaggevend in het al dan niet succesvol zijn.

Voor situaties als:

  • Mijn team is minder daadkrachtig en de resultaten blijven achter.
  • De teamleden stimuleren elkaar niet.
  • Er hangt een onzekere sfeer.
  • De sterke punten van de afzonderlijke teamleden zijn onduidelijk.

Wat levert het uw team op?

  • Betere resultaten.
  • Meer daadkrachtig team.
  • Duidelijkheid in kwaliteiten afzonderlijke teamleden.
  • Meer onderlinge stimulering in het team.

Hoe ziet een teamtraject eruit?

Teamcoaching helpt de teamleden meer zicht te krijgen op hun eigen en elkaars gedrag in het team. Bewustwording en inzicht is de rode draad, met als resultaat dat het team effectief en positief samenwerkt. Onze teamcoaching is altijd maatwerk, waarbij een persoonlijke intake met de deelnemers het startpunt is. Samen met de deelnemers werken wij aan verschillende thema’s door afwisseling tussen theorie en praktijk, passende oefeningen, prikkelend en confronterend.