Blog

Hoe motiveer jij medewerkers?

Motiveer door talenten te bespreken met medewerkers

In hun gesprekken met medewerkers zijn managers vaak geneigd te sturen op die zaken die verder ontwikkeld moeten worden. Logische gedachte, want de medewerker moet zich verder ontwikkelen om het gevraagde werk nog beter te kunnen uitvoeren. De vraag is echter hoe effectief  dit is.
Waarom krijgt een medewerker een bepaald onderdeel van het werk niet goed onder de knie? Is dit onervarenheid, vindt de medewerker het minder interessant of sluit het niet aan bij zijn of haar capaciteiten?

Het gesprek aangaan met de medewerker hierover is altijd goed. Soms is het een kwestie van leren en meer ervaring opdoen, maar het kan ook zijn dat de medewerker het gewoon niet in zich heeft. Met veel moeite een magere 6 halen is dan het maximum en dat motiveert de medewerker niet.

Een veel effectievere aanpak is het bespreken van de talenten van de medewerker in een ontwikkelgesprek. Wat zijn de sterke punten? Waar krijgt hij of zij energie van? Welke mogelijkheden zijn er om deze talenten optimaal te benutten binnen de organisatie?

De ervaring leert dat medewerkers meer energie krijgen van het praten over talenten dan over ontwikkelpunten.

Samen kan worden gekeken welke specifieke werkzaamheden passen bij deze talenten en welke mogelijkheden het bedrijf heeft om deze ontwikkeling te faciliteren.

Als het lastig is om zijn of haar talenten in kaart te brengen, kan een scan worden gebruikt. Zo ontstaan boeiende gesprekken waar de medewerker en de organisatie van profiteren!

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *