Blog

Over Duurzame Inzetbaarheid en de ontwikkeling van leiderschap

Organisatiecultuur wordt een steeds belangrijkere manier voor organisaties om talent aan te trekken te behouden en te ontwikkelen,en goed leiderschap maakt daar een belangrijk onderdeel van uit. De focus moet verlegd worden naar het creëren van een omgeving waarin leiderschap zich kan ontwikkelen en gedijen, en dat begint bij het definiëren van gedrag en capaciteiten. Nu organisaties steeds minder hiërarchisch worden en steeds plattere organisatiestructuren nastreven, wordt zichtbaar dat zij hun toekomstige leiders niet aanwijzen op basis van functie of rol, maar op basis van invloed en functioneren.

Als medewerkers weten welke competenties er nodig zijn en in hun ontwikkeling en toegang krijgen tot relevante opleidingsmiddelen en coaching, kunnen organisaties een grotere en gevarieerdere leiderschapspool bouwen.

Lees meer in bijgaand artikel: Invloed bepaalt wie de leider wordt, niet de functie

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *