Blog

Meldt u nu aan voor een aantrekkelijke subsidie voor het vergroten van leren en ontwikkelen in uw MKB-bedrijf.

De SLIM-regeling voor MKB-bedrijven.

Met een krappe arbeidsmarkt is het zaak om goede mensen te behouden en als werkgever aantrekkelijk te zijn voor nieuwe, waardevolle medewerkers. Goede leer- en ontwikkelmogelijkheden van medewerkers zijn daarbij van groot belang. Dat vraagt om investeringen en tijd. De overheid komt u daarbij tegemoet met subsidies van 60-80%! En LoopbaanNed neemt u werk uit handen. Hoe zit dat?

Voor de continuïteit en groei van uw onderneming in snel veranderende marktomstandigheden is het van groot belang dat uw medewerkers de juiste kennis en ervaring hebben. En dat ze tot hun pensioen gemotiveerd en met plezier blijven werken. Dat vraagt om een voortdurend leren en ontwikkelen.
Om dit te stimuleren binnen het MKB heeft de overheid een interessante subsidieregeling gestart, de SLIM-regeling (Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in MKB-ondernemingen).
Gesubsidieerd kunnen worden:

Analyse van de scholings- en ontwikkelbehoefte binnen de onderneming.
Voor de strategische planning van uw bedrijf kan het nuttig zijn om eens in de zoveel tijd inzichtelijk te krijgen wat deze veranderingen betekenen voor uw organisatie en uw medewerkers.
Loopbaanadviezen voor medewerkers.
Hoe kunt u als leidinggevende samen met de medewerker inspelen op zijn of haar loopbaan? Welke wensen, ambities en mogelijkheden hebben uw medewerkers?
Ontwikkelen van nieuwe kennis, vaardigheden, ontwikkelgesprekken, adviesgesprekken door leidinggevenden, e.d.
Het gesprek tussen leidinggevende en de medewerker over zijn of haar ontwikkeling is belangrijk voor het creëren van een werkomgeving waarin leren en jezelf blijven ontwikkelen volop wordt gestimuleerd.
Praktijkleerplaatsen.
Het aanbieden van een praktijkleerplaats is een manier om de benodigde kennis en vaardigheden van werkenden en werkzoekenden te vergroten in een krappe arbeidsmarkt.

Deze vier activiteiten kunnen vorm krijgen in allerlei sub activiteiten die gecombineerd kunnen worden.

De zeer succesvolle SLIM-regeling houdt in:
• Als u investeert in Leren en Ontwikkelen, krijgt u 60% subsidie als mkb-onderneming, zelfs 80% als kleine onderneming (<50 medewerkers en <10 miljoen omzet).
• Dit geldt voor projecten vanaf € 5.000 en de subsidie is maximaal € 25.000.
• De subsidie betreft externe kosten, maar ook salariskosten van eigen medewerkers.
• Eerste openstelling van subsidie 1-31 maart 2022.
• Tweede openstelling in september 2022.
• In totaal is er € 49 miljoen beschikbaar. Bij overschrijding van het subsidieplafond wordt er geloot.

De SLIM subsidie is bijzonder geschikt om te voldoen aan de voorwaarde van de NOW regelingen waarbij werkgevers medewerkers dienen te stimuleren om zich te ontwikkelen en door te leren.

De coaches van LoopbaanNed maken op basis van uw wensen graag een praktisch projectplan. Wij begeleiden het project en verzorgen de projectadministratie. Zo maakt u met een zeer beperkte investering het werk binnen uw bedrijf aantrekkelijker voor uw (toekomstige) medewerkers. Dat is een goede basis voor continuïteit en groei van uw onderneming.

Samen werken we aan werk!

Interesse in deze zeer voordelige regeling? Wees er op tijd bij. Neem op korte termijn vrijblijvend contact op met een van de coaches van LoopbaanNed

Of stuur een e-mail naar info@loopbaanned.nl