Blog

Leestip: Waarom is duurzame inzetbaarheid belangrijk?

Vanwege:

  • Werk- en inkomenszekerheid

Met aandacht voor een leven lang ontwikkelen blijven werkenden langer beschikbaar voor een organisatie en stappen zij eenvoudiger over naar ander werk.

  • Betere afstemming vraag en aanbod

Door her-, bij- en omscholing kunnen mensen vanuit sectoren met een overschot aan personeel de overstap maken naar krapteberoepen en blijven ze inzetbaar.

  • Gezondheid en preventie

Goede arbeidsomstandigheden voorkomen en beperken het ontstaan van gezondheidsklachten door werk. Daarnaast zijn gezonde mensen gelukkiger en kunnen zij langer hun werk blijven doen.

  • Opvangen vergrijzing

Duurzame inzetbaarheid zorgt ervoor dat mensen langer kunnen blijven doorwerken. Dat kan onder meer door werk af te stemmen op de persoon, zoals minder belastend werk of verlofregelingen.

Meer weten? Lees dan verder in het SER rapport over duurzame inzetbaarheid