Blog

Hoe stimuleer jij de bevlogenheid van medewerkers?

Tip 3. Geen succes zonder sociale verbondenheid

Autonomie en competenties zijn belangrijke voorwaarden voor bevlogenheid ofwel motivatie of gedrevenheid van medewerkers. Maar er is nog een derde belangrijke factor: sociale verbondenheid.

Het gaat daarbij om een positieve relatie met collega’s in de organisatie en het zich verbonden voelen met de organisatie. Dat is een belangrijke energiebron als het gaat om bevlogenheid.

Sociale verbondenheid motiveert medewerkers in hun werk en ondersteunt creativiteit. Medewerkers voelen zich dan veilig om met nieuwe, innovatieve ideeën te komen. Die creativiteit is een belangrijke voorwaarde voor bedrijven om goed in te spelen op snel veranderende markten. 

De cultuur van de organisatie speelt een rol in sociale verbondenheid, maar er zijn voor u als werkgever meer instrumenten die u kunt inzetten. Te denken valt aan het ontwikkelen van leiderschap en het verbeteren van de onderlinge samenwerking.

Graag ondersteunen we u met advies, coaching en training op dit gebied.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *