Blog

Hoe stimuleer jij de bevlogenheid van medewerkers?

Tip 2. Het belang van competenties

Bevlogenheid kun je omschrijven als motivatie of gedrevenheid van medewerkers. Uit onderzoek (Schaufeli en Bakker) is gebleken dat drie psychologische basisbehoeften de basis vormen van bevlogenheid. Dit zijn:

  • autonomie
  • sociale verbondenheid
  • competenties

Als het gaat om competenties betreft het in eerste instantie een goede match tussen de talenten en sterke punten van de medewerker enerzijds en de vereisten van zijn of haar werk anderzijds. Daarnaast gaat het om de juiste opleiding om zo voldoende kennis en vaardigheden te verkrijgen voor het werk.

Als aan beide zaken wordt voldaan voelt een medewerker zich competent en zal zijn vaardigheden optimaal inzetten voor zijn werkgever. Het vereist wel het in kaart brengen van de competenties en het zo nodig aanvullen ervan met behulp van opleidingen, coaching en trainingen. Dat zijn zaken waarbij wij u als werkgever graag ondersteunen, zodat u het beste uit uw mensen naar boven haalt.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *