Job crafting

Een belangrijk aspect van duurzame loopbanen is een optimale match tussen de talenten en capaciteiten van de medewerker en zijn werkzaamheden.

Het optimaal afstemmen van de werkzaamheden van medewerkers op hun sterke kanten en capaciteiten heet job crafting.

Het is een activiteit van de medewerker zelf onder het motto: Je eigen werk in kleine stapjes interessanter, uitdagender en leuker maken binnen de bestaande functie, waarbij je rekening houdt met  organisatiedoelstellingen met het team en de collega’s.

Op basis van een door de organisatie i.s.m. LoopbaanNed opgestelde analyse kan blijken dat job crafting een zinvol instrument is om de duurzame loopbanen van de medewerkers te versterken. Coaches van LoopbaanNed maken dan een maatwerk plan voor workshops of trainingen job crafting en begeleiden het proces.

Resultaat is een slagvaardigere organisatie door het beter benutten van de talenten en capaciteiten van de medewerkers.