Tools & Testen

Klik op een van de praktische instrumenten in het rechtermenu om te zien wat wij kunnen inzetten om de vaardigheden rondom duurzame loopbanen te meten en te vergroten.

Met deze instrumenten krijgt u zicht op de talenten, competenties en ook de drijfveren van uw medewerkers. Dat is het begin van een bewustwordingsproces voor medewerker en leidinggevende. Hieruit komen vragen van verschillende aard naar voren, passend bij de situatie.

Wij werken graag met online testen ter ondersteuning. Belangrijk voor ons is dat de testen wetenschappelijk onderbouwd en dus valide en betrouwbaar zijn. De testen zijn eenvoudig online af te nemen. Ze zijn daardoor laagdrempelig en kostenverlagend.