Duurzame Inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid is een actueel thema.

Het vermogen om nu en in de toekomst werk te behouden of nieuw werk te vinden is in onze huidige maatschappij steeds belangrijker aan het worden.

Wist u dat duurzaam inzetbare medewerkers creatiever en innovatiever zijn en zo de concurrentiekracht en het imago van uw organisatie versterken? Het draait dan om vragen als:

  • * Hoe blijven medewerkers gemotiveerd en productief tot aan hun pensioen?
  • * Hoe blijven medewerkers flexibel, zodat de organisatie goed in kan spelen op veranderende markten?
  • * Hoe blijf ik een aantrekkelijke werkgever die in staat is om gekwalificeerde mensen aan te trekken?
  • * Hoe kan ik de verzuimkosten zoals bijvoorbeeld bij burn out reduceren?

Vragen die steeds urgenter worden.

LoopbaanNed heeft zich gespecialiseerd in duurzame inzetbaarheid.

Door analyse, testen, coaching, maatwerk workshops en trainingen ondersteunen wij organisaties en medewerkers in het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid.

Neem contact met ons op om te bespreken op welke wijze dit ook binnen uw organisatie kan worden bereikt.

loopbaanned.nl download