Blog

Duurzame Inzetbaarheid White Paper 2019: Meer woorden, minder daden

Het is een trieste conclusie van het National Onderzoek Duurzame Inzetbaarheid 2019: HR-managers binnen organisaties praten meer over DI, geven het een hogere prioriteit (70%), maar komen minder in actie. De stijging van de DI van medewerkers van de laatste jaren is tot stilstand gekomen. We blijven steken op ongeveer 50% medewerkers die duurzaam inzetbaar zijn. Als het gaat om maatwerkafspraken over ontwikkeling en autonomie van de medewerkers, constateren de HR-managers zelfs een terugloop.

Onvoldoende verandervermogen

Vitaliteit en bevlogenheid worden bij veel organisaties hoog ingeschat (resp. 79% en 84%), maar slechts 18% van de organisaties is actief met het verandervermogen van de medewerkers. Dan gaat het om opleidingen, onderhouden van netwerk, oriëntatie op de loopbaan en bijvoorbeeld doorstromen naar andere functies. Verandervermogen is essentieel voor het optimaal inzetten van medewerkers en het flexibel kunnen inspelen op marktveranderingen.

Onvoldoende autonomie

Uit het onderzoek blijkt dat in 2019 slechts 40% van de medewerkers zelf kan beslissen hoe ze hun werk uitvoeren. In 2018 was dat nog 47%. Ook TNO (Arbobalans 2018) constateert een teruggang: in 2007 ervoer 38% van de medewerkers te weinig autonomie, in 2018 is dat toegenomen tot 45%.

Met de DI-Versneller van LoopbaanNed geen woorden, maar daden

Om u te ondersteunen in het omzetten van woorden in daden, ontwikkelde LoopbaanNed de DI-versneller. De manager speelt daarbij een cruciale rol. We brengen eerst zijn of haar eigen DI in kaart met een scan en versterken die met een kort coachtraject. Dan begeleiden we de manager in het versterken van de DI van de medewerkers. Coachend leidinggeven speelt daarbij een belangrijke rol.

Wij ondersteunen managers ook in het beter afstemmen van de taken van medewerkers op hun talentenen en competenties. Dat doen we met Job crafting. Medewerkers gaan dan zelf heel praktisch aan de gang met hun eigen takenpakket. Dat stimuleert autonomie, maakt medewerkers meer flexibel en meer verantwoordelijk voor hun eigen loopbaan.

Interesse in deze praktische DI-aanpak? Neem contact op met één van de coaches van LoopbaanNed.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *