Blog

Conclusies enquête LoopbaanNed over werk en de coronacrisis

“Het enige wat we zeker weten is de continue verandering waar we op in moeten spelen. Corona is ook zo’n verandering”.

Onlangs zette LoopbaanNed een vragenlijst uit over de coronacrisis en de gevolgen voor onze relaties. We zijn blij met de vele reacties en zetten hierbij graag de conclusies op een rijtje.

  • Het grootste deel van de respondenten is positief over de toekomst van de organisatie waar zij werken.
  • Afhankelijk van het soort organisatie zullen aanpassingen nodig zijn maar niet perse vanwege de corona crisis. Verandering is een constante en daar moet je continu op inspelen.
  • Aanpassingen zien onze respondenten vooral in het afstand houden en hoe dat in de praktijk en op langere termijn werkbaar te houden. Ook verandering in werkaanbod is hierin bepalend. Voor sommige organisaties gaat het werk gewoon door en wordt het juist drukker. Voorbeelden hiervan zijn de gemeenten en veiligheidsregio’s.
  • Leidinggevenden en HR hebben zeer veel vertrouwen in hun medewerkers daar waar het het aanpassingsvermogen betreft. Het grootste deel verwacht dat medewerkers goed mee kunnen komen in de nieuwe werkelijkheid.
  • Opleiding of training blijven daarin de meest belangrijkste instrumenten.
  • De grootste verandering zien onze respondenten in het meer en anders thuiswerken. Vooral de balans werk-privé is daarin een zorg. Er wordt eerder teveel gewerkt doordat de grens tussen werk en privé veel minder wordt ervaren. Om dit te monitoren is toekomstig evaluatieonderzoek gewenst.
  • Moeilijker communicatie tussen collega’s wordt eveneens als aandachtspunt benoemd. De wandelgangen worden gemist. Voor de langere termijn de persoonlijke uitdaging, hoe ga je je vanuit huis verder ontwikkelen?

Dit zijn in vogelvlucht de belangrijkste conclusies. Wil je meer details weten? Neem dan gerust contact op met een van de coaches van LBN.

Wij danken iedereen hartelijk voor de geleverde input!

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *