Koen Blokker

Koen Blokker

Voor wie

Management teams. Het gaat om business development zoals jaarplanontwikkeling, strategie en organiseren van new busines. Het verloopt via een interactief proces dat resulteert in een concreet plan. Daarnaast coach ik individuele managers.

Ik heb een taakverdeling met mijn partner Margreet van Spronsen. Zij richt zich meer op de persoonlijke aspecten en ik op de business kant.

Dit ben ik

Mijn cliënten vinden dat ik gevoelige onderwerpen op een vanzelfsprekende manier bespreekbaar maak. Velen vinden dat ik niet oordelend ben. Ook vaak hoor ik dat ik terugkoppel naar concrete doelen en resultaten.

Ik ben daar erg blij mee en weet gelijktijdig dat het altijd beter kan. Ongelukkigerwijs kan ik me wel eens laten meesleuren door het moment of ben ik te breedsprakig.

Maar ik probeer te leven naar het credo “beperk je tot de dingen die tellen”.

Achtergrond en ervaring

Afgestudeerd sociaal psycholoog en gepromoveerd als landbouwkundige. Na een wetenschappelijke loopbaan aan de Wageningse Universiteit ben ik sinds 1986 actief als ceo, adviseur en coach. Altijd in de agrifood sector.

Als adviseur heb ik mij bezig gehouden met functiewaardering, beloningsvraagstukken, executive search, strategie- en organisatieontwikkeling. De laatste jaren concentreer ik me op  new business, fusies en overnames.

Missie

Mijn overtuiging is dat de organisatie  dé concurrentie factor is. Het ligt dan ook voor de hand dat versterking van de organisatie mijn leidraad is. Een enorme uitdaging te meer daar de markt en technologie in rap tempo veranderen en de organisatie dus ook.

In samenhang daarmee zien we dat new business van toenemend belang is voor de overlevingskansen van een onderneming. Dan gaat het om het betreden van nieuwe markten, de ontwikkeling van nieuwe producten en de benutting van nieuwe technologieën. Ook hier draag ik graag aan bij.

 

Regio:

Regio Nederland

Bowlespark 18
6701 DR Wageningen
M: 06-53439516
Email: koen.blokker@loopbaanned.nl

BTW nummer: NL8055.31.762.B01
KvK nummer: 09094623

loopbaanned.nl download