Organisatieontwikkeling

‘Verandering is aan de orde van de dag.’

Hoe beweegt een organisatie mee in die verandering? Vaak merken wij dat de wil om te veranderen er is en de vraag is dan hoe pakken we dat aan. En sturen we onze vaak onbewuste en oude gedragspatronen bij zodat het veranderingsproces op een positieve manier door de organisatie wordt gedragen. Naast bewustwording en de wil is het vooral doen in kleine stappen om de gewenste situatie te bereiken.

Als organisatiecoach starten wij bij wat in de organisatie al aanwezig is en van hieruit ondersteunen we  verder de ontwikkeldoelen en versterken het proces daar naar toe. Wat werkt, blijft een organisatie doen en wat niet werkt, zal verbeterd worden in de organisatie met als resultaat een verbonden en sterke organisatie.

Zo zou het kunnen zijn dat we op alle lagen en niveaus tegelijkertijd aan de slag gaan met coaching of training op verschillende manieren vanuit het hier en nu. De gedragsverandering van managers en medewerkers zal direct merkbaar zijn op de werkvloer  én de gehele organisatie komt in beweging.